W 2006 roku zrewolucjonizowaliśmy polski rynek farmaceutyczny, znacząco redukując liczbę dokumentów przesyłanych w formie papierowej. Wykorzystując technologie cyfrowe wypromowaliśmy nowoczesny sposób komunikacji z dystrybutorami. W ten sposób zastąpiliśmy faksy.

Idea „Bez faksu”, to propagowanie zaawansowanych, elektronicznych form przekazywania danych i komunikacji na rynku farmaceutycznym.
Wspólnie z ponad 150 firmami farmaceutycznymi troszczymy się o środowisko naturalne, bo codziennie doświadczamy jego piękna i chcemy cieszyć się nim jak najdłużej.

Promujemy zdrowy tryb życia zgodny z harmonią i cudami matki Natury. Pozwólmy jej trwać!
Zespół FarmaProm

[PLAY]